Psychologenpraktijk de Kim - kracht in ieder mens - aangelsoten bij het NIP

Wie ben ik?

Mijn naam is Yvonne Veraart (1970). Ik heb een passie voor het welzijn van kinderen én betekenisvol leren door aan te sluiten bij het ‘zijn’ van een kind. Kinderen staan dan ook centraal in mijn praktijk. Mijn man en ik hebben twee dochters van 17 jaar. 

 

Als een kind is, blijft en kan worden wie hij/zij (al) is, kan een kind optimaal tot bloei komen. Vanuit het ‘zijn’ van een kind, kan een kind intrinsiek gemotiveerd gaan werken en daarmee goed zijn eigen zelfredzaamheid ontdekken. Vervolgens kan een kind gaan zijn wie hij/zij wordt. Hiervoor zet ik me heel graag in, ik doe het graag. Hersenen zijn plastisch. Van het aansluiten bij de leerstijl van je kind én daarnaast het stimuleren van een growth mindset, word ik ontzettend blij. Ik leer dátgene aan wat van waarde is voor het kind, voor de ouders en voor hun toekomst in de maatschappij. 

 

Ben je zelf geïnteresseerd om eens te reflecteren op je eigen opvoedingsstijl, je waarden die je graag uitdraagt, je eigen familieoorsprong en wat dit voor je betekent?  Neem ook dan gerust contact op! Spelenderwijs door het spelen van het Opvoedspel Omdenken of door het spelen van het Kernwaardenspel. Mocht je ergens tegen aanlopen in de opvoeding van je kinderen, heb je hierover een hulpvraag én zie je het zitten om samen te kijken naar je gezin van herkomst om inzicht in je patronen te krijgen? Ook dan ben je van hárte welkom!

 

Voordeel is dat ik psycholoog ben, inzicht heb in informatieverwerkingsprocessen van hersenen, gedrag en weet welke pedagogische aanpak werkt voor welk type kind. Ik ben lid van het NIP, de grootste vereniging van psychologen in Nederland. Ik sta ook bij de NOBCO ingeschreven als coach. De NOBCO is de grootste beroepsorganisatie voor professionele coaching in Nederland. 

 

Voor bijlessenhuiswerkbegeleiding, coaching van middelbare scholieren én ouderbegeleiding

m: info@praktijkdekim.nl

t:  06 423 30 423

Mijn LinkedIn Profiel:

https://nl.linkedin.com/pub/yvonne-veraart/4a/547/abb