Psychologenpraktijk de Kim - kracht in ieder mens - aangelsoten bij het NIP

Huiswerkfaciliteiten

website-foto-resultaat

Aanpak

Praktijk de Kim werkt kindgericht en biedt 1 op 1 huiswerkfaciliteiten aan, stemt af met de ouders en de mentor op school. Praktijk de Kim start met een kwaliteitenspel (ik ben, ik heb, ik kan) en het verkrijgen van inzicht in de executieve functies van je zoon/dochter.

Doelgroep zijn kinderen op de middelbare school.

Vanuit persoonlijke kwaliteiten van je zoon/dochter wordt aansluiting gezocht zodat de eigen aandachtspunten inzichtelijk worden voor je kind. Je zoon/dochter ’traint’ hier vervolgens mee om te gaan en zal vooruitgang gaan merken. Door de vooruitgang die je kind opmerkt, staat je kind meer open voor leren. Hierdoor raakt je kind uit zichzelf gemotiveerd (intrinsieke motivatie) waardoor je kind zijn/haar huiswerk zal gaan plannen. Door succeservaringen krijgt je zoon/dochter meer zelfvertrouwen en eigenwaarde. Dit heeft een positieve invloed op de zelfredzaamheid. Praktijk de Kim geeft handvatten, zodat je kind zelf de regie leert pakken. Praktijk de Kim ondersteunt je kind door te werken vanuit een growth mindset. Zo gaat je kind ervaren dat inzet key is en dat leren plannen inspanning met zich meebrengt.

Onderdeel vormt een sessie met jou als ouder. Je krijgt dan handvatten hoe je kunt anticiperen op het leergedrag van jouw kind.

Meer info? Bel/mail/app gerust:

m: info@praktijkdekim.nl

t: 06 423 30 423

Resultaat

Je kind krijgt inzicht in zijn kwaliteiten en in zijn eigen leergedrag. Hij/zij weet overzicht in zijn huiswerk aan te brengen rekening houdend met zaken die kunnen afleiden. Je kind krijgt houvast. Hij/zij weet wat te doen en leert zelf de regie te krijgen over het plannen van zijn/haar huiswerk. Voor iedere week leert je kind een gestructureerde planning te maken.

Genoten cursussen/opleiding

Studie Psychologie aan de Open Universiteit, klinische psychologie/specialisatie kinderen, jeugd (2013)

Basisaantekening Psychodiagnostiek (2013)

Cogmed Coach Training (2014)