Psychologenpraktijk de Kim - kracht in ieder mens - aangelsoten bij het NIP

Inzicht in Communicatiegedrag

Aanpak

Praktijk de Kim biedt een cursus inzicht in communicatie aan voor zowel kinderen als volwassenen, stemt af met betrokkenen, geeft inzicht in wat communiceren inhoudt, wat allemaal tot communiceren behoort, waarover je kan communiceren én in de verschillende gedragsstijlen. Praktijk de Kim gaat uit van een growth mindset. Betekenisvol leren staat centraal. Er worden handvatten gegeven voor de sociale omgang op school én buiten school.

Doelgroep zijn kinderen vanaf groep 7. Ook volwassenen kunnen bij Praktijk de Kim terecht voor deze cursus.

Algemene communicatieaspecten worden behandeld en overgedragen. Praktijk de Kim hanteert een model waarbij elke gedragsstijl wordt gerepresenteerd door een dier. Dit maakt het makkelijk om het model spelenderwijs eigen te maken en stimuleert het bewustzijn. We visualiseren de situatie van uw kind, maken haar of zijn voorkeursstijlen inzichtelijk en nodigen uw kind uit om met oefeningen en praktijkopdrachten zijn/haar inzicht in communicatiegedrag te vergroten. Uw kind krijgt tevens handvatten zodat hij/zij de verschillende stijlen kan gaan herkennen en hierop adequaat kan reageren. Dit gebeurt in overleg met u.

Wil je meer informatie over de aanpak? Bel/mail/app gerust:

m: info@praktijkdekim.nl

t: 06 423 30 423

Genoten cursus/opleiding

Module Gespreksvoering 1 en 2 tijdens Studie Psychologie aan de Open Universiteit (afgestudeerd in 2013)

Workshop De Ronde Stad (2017)