Psychologenpraktijk de Kim - kracht in ieder mens - aangelsoten bij het NIP

Januari 2019 gepubliceerd op LinkedIn

https://www.linkedin.com/in/yvonneveraart/detail/recent-activity/shares/

Na een heerlijke vakantie, gebruikt om zowel uit te rusten als voorbereidingen te treffen voor het nieuwe jaar, kijkt Praktijk de Kim uit naar de komende periode. Elke periode is weer avontuurlijk en spannend tegelijk, zeker met een cito-periode op de basisschool en toetsperiodes op de middelbare scholen op komst. Komen de verwachtingen van de klant uit? Is de (nieuwe) klant tevreden? Blijft de klant tevreden? Gaat het kind vooruit? Hoe gaat de afstemming met deze ouders of met deze IB-er? Komen er nieuwe klanten bij? Kan Praktijk de Kim ze dan wel allemaal inplannen? Lukt het om nog meer kinderen tijdens schooltijden te krijgen, zoals in de afgelopen periode (van nul naar drie, op drie verschillende scholen)? Uit welke onverwachte hoek komt dit keer ineens een kans? Of….?

Hoe dan ook! Gebruikmakend van een solide, systematische en gestructureerde aanpak zet Praktijk de Kim zich in om het gestelde vertrouwen van ouders en IB-ers opnieuw waar te maken. Samen met het kind, ouders en scholen sporen we de aandachtspunten op waaraan we vervolgens werken. We creĆ«ren de optimale omstandigheden voor een kind tijdens toetsen, zorgen voor een verhoogd zelfvertrouwen van het kind, plezier in school en een situatie waarbij het kind zelf de regie pakt waardoor vooruitgang op resultaat (begrijpend lezen, rekenen, spelling, wiskunde, geschiedenis, biologie (etc) kan worden geboekt. We zetten in op evalueren en bijstellen, we leren van elkaar omdat het is gelukt een klimaat te bewerkstelligen waarbij eenieder zich kwetsbaar durft op te stellen op basis van vertrouwen. Zolang we samenwerken en continu afstemmen, komen we er!! Vrijwel alle kinderen boeken vooruitgang bij Praktijk de Kim. Toch blijft het steeds weer spannend! Daarom vind ik het ook zo’n interessant werk.

Veel zin om vanaf morgen weer te kijken hoe de bijlessen en huiswerkbegeleiding zullen gaan! Hebben de kinderen de tafels blijvend weten te automatiseren? Hebben ze een boek gelezen in de vakantie? Hoe staat het met hun woordenschat? Lukte het om de spellingsregels te onthouden? Weten ze nog hoe ze met hulpmiddelen de opgave kunnen maken? Hebben ze weer of nog behoefte aan herhaling nodig? Is hun concentratie weer beter na de vakantie? Hoe kan ik het beste uitleggen wat ik bedoel, hun gedachtegang volgen: auditief of visueel? Wat kan ik tegelijkertijd zelf opfrissen over Willem van Oranje, de slag bij Hastings en het spijsverteringsstelsel? Hoe gaat het met het meisje dat morgen start, tot een nieuwe doelgroep (verstandelijk gehandicapt) behoort en waar de ouders (opnieuw) vertrouwen in Praktijk de Kim hebben gesteld (waarvoor veel dank!)?

We gaan er weer een mooi betekenisvol jaar van maken, Praktijk de Kim heeft er veel veel zin in. Wil je een keer klankborden over de situatie van je kind, neem gerust contact op: 06 423 30 423 / info@praktijkdekim.nl. Met heel veel dank aan alle betrokkenen die het vertrouwen in Praktijk de Kim hebben uitgesproken:-). Praktijk de Kim kiest bewust, blijft bij zichzelf en doet het graag!