Psychologenpraktijk de Kim - kracht in ieder mens - aangelsoten bij het NIP

Augustus 2021 gepubliceerd op LinkedIn

https://www.linkedin.com/in/yvonneveraart/detail/recent-activity/shares/

Praten met Poppetjes! 

Afgelopen weekend volgde ik in Soest het laatste blok van de zomercursus #eentaalerbij. Ik besloot deze cursus bij #Dekontekstgooisemeren te volgen omdat ouders mij regelmatig vragen stellen over allerlei opvoedgerelateerde zaken, vooral als zij merken dat zij hierbij tegen zichzelf aanlopen. Bovendien smaakte de basiscursus die ik in de lente volgde naar meer. 

Met ‘een taal erbij’ kun je heel goed de innerlijke en uiterlijke belevingswereld verbeelden. Deze methode komt voort uit het systemisch denken en geeft inzicht in patronen in je relaties met als bron je gezin van herkomst. Welk gevoel leerde je te onderdrukken? Wat werd er bij jou niet gezien? Hoe ging je er toch mee om (coping)? Welke kracht heb je er juist door ontwikkeld ondanks de hoofdbrekens die het je – in het nu – oplevert?

Deze zomer hield ik me, naast deze cursus, bezig met proefsessies. Om extra vlieguren te kunnen maken. Om me deze methode goed eigen te kunnen maken. Om mee te experimenteren om nog meer waarde te kunnen toevoegen. Náást de oefenmogelijkheden tijdens de cursus en náást de verbale één-op-één gesprekken die ik al regelmatig voer. Ouders in mijn praktijk of vrienden die ik hierover vertelde of vroeg waren enthousiast en lieten me hun interesse blijken voor de beleving van de extra visuele dimensie. ‘Oh, dat lijkt me leuk’. ‘ Oh , dat wil ik gráág’. Zij wilden héél graag meer inzicht krijgen in zichzelf. Ze waren op voorhand énorm enthousiast over het werken met poppetjes. Na de proefsessie lieten zij weten índerdaad aanvullende inzichten te krijgen, op een nieuw spoor te komen, helder voor ogen te krijgen wat ze te doen hadden. Of ze gingen met handvatten naar huis voor relatietherapie. Het beeld bleek inderdaad extra verhelderend te werken, de proefpersonen ervaarden toegevoegde waarde door te praten met de poppetjes! 

De zomer is nog niet afgelopen, de nazomer is net gestart! Ik heb inmiddels nog een paar sessies ingepland met ouders die ik deze zomer al sprak over mijn nieuwe plannen. Nu jij van deze plannen weet, wil je misschien ook je inzicht vergroten om te kunnen herkennen waar je nou écht tegen aanloopt tijdens het opvoeden. Of aanverwante zaken. Het geeft mij de mogelijkheid om nog meer vlieguren te maken. App/mail/bel me dan gerust: info@praktijkdekim.nl / 06 423 30 423. Dan maken we een afspraak om jouw vraag en ‘mijn’ methode met elkaar te kunnen uitwisselen. Dan plan ik graag een (online)proefsessie met je in. 

Superveel dank aan cursusleidster #Janetschmidt 🙏voor het creëren van een zeer veilige omgeving. Superveel dank ook aan mijn mede-cursisten 🙏 én aan de proefpersonen 🙏 die deelnamen tot-nu-toe.

#Adyvandoornik 🙏 #systeemdenken#loyaliteit#relaties#voelen