Psychologenpraktijk de Kim - kracht in ieder mens - aangelsoten bij het NIP

Bijles

Aanpak

Praktijk de Kim werkt kindgericht en biedt 1 op 1 bijles aan, stemt af met ouders én met de school en start met (werk)geheugen testen om de aanpak op maat te maken. Praktijk de Kim gaat uit van een growth mindset. 

 

Doelgroep zijn kinderen vanaf groep 4.

 

 

 

Vanuit persoonlijke kwaliteiten van je kind wordt aansluiting gezocht zodat de eigen aandachtspunten inzichtelijk worden voor je kind. Je kind ’traint’ hier vervolgens mee om te gaan en zal vooruitgang gaan merken. Door de vooruitgang die je kind opmerkt, staat je kind meer open voor leren. Hierdoor raakt je kind uit zichzelf gemotiveerd (intrinsieke motivatie) waardoor de leercurve verder zal toenemen. Dit geldt ook voor het zelfvertrouwen en de eigenwaarde (zelfredzaamheid). Eventuele faalangst neemt juist af. 

 

Wil je meer informatie over de aanpak? Bel/mail/app gerust:

m: info@praktijkdekim.nl

t: 06 423 30 423

 

Resultaat

Je kind leert rustig te werken, goed te lezen en de som of de vraag uit het verhaal te halen. Je kind krijgt houvast. Hij/zij weet wat te doen en leert automatisch te checken of de opgave goed is. Voor iedere opgave leert je kind een gestructureerde aanpak te vinden. Je kind leert op zichzelf te vertrouwen omdat je kind een effectieve aanpak aanleert. 

 

Mogelijke aandachtspunten van je kind:

👉Technisch/ Begrijpend lezen, rekenen en/of spelling;

👉moeite met Technisch Lezen;
👉verwisselt de volgorde van cijfers en/of letters;
👉heeft behoefte aan een duidelijke uitleg;
👉begrijpt plaatjes/figuren bij rekenen niet goed;
👉heeft hulp nodig om de opgave uit het verhaal te halen;

👉heeft hulp nodig om over het 10-tal te kunnen rekenen;
👉heeft behoefte aan herhaling;
👉heeft goed begrip maar maakt foutjes in berekeningen waardoor het antwoord toch fout is;

👉is snel afgeleid;

👉leest de vraag/opgave te snel;

👉heeft geen rust om een Begrijpend Lezen tekst goed te lezen;

👉leest de antwoorden van een Begrijpend Lezen tekst niet allemaal; 

👉leest bij Begrijpend lezen niet goed terug in de tekst;

👉is faalangstig;

👉weet niet wat ze/hij moet doen;

👉is beweeglijk.

Genoten cursussen/opleiding

Studie Psychologie aan de Open Universiteit, klinische psychologie/specialisatie kinderen, jeugd (2013)

Basisaantekening Psychodiagnostiek (2013)

Cogmed Coach Training (2014)