Psychologenpraktijk de Kim - kracht in ieder mens - aangelsoten bij het NIP

Home I Voor ouders en kinderen in het onderwijs

Maatwerk Onderwijs

馃憠 Verwacht je dat er meer in je kind zit, maar komt dit er niet helemaal uit?聽

馃憠 Ben je ge茂nteresseerd in een aanpak op maat?

馃憠 Voel je weerstand wanneer je iets uitlegt?

馃憠 Gedijt je kind bij 1:1 begeleiding?

馃憠 Haalt je kind IV/V-scores, heb je al veel tijd ge茂nvesteerd in afspraken met school en gebeurt er maar niks?聽

馃憠 Heeft je kind moeite om zich te concentreren, te focussen, zijn/haar aandacht bij leren te houden?聽

Dan kun je voor bijles,聽huiswerkfaciliteiten 茅n trainingen Inzicht in communicatiegedrag, Plan je Periodeplanning, Zelfbeeld en Faalangst terecht bij Praktijk de Kim!聽

m: info@praktijkdekim.nl

t: 06 423 30 423


Nieuw in het aanbod: spelenderwijs zelfinzicht bij studiekeuze advies

Wat zijn de plannen n谩 de middelbare school? Wat past bij jouw kind?

Er is inmiddels een heel leuk interactief spel op de markt (茅cht h茅茅l leuk) en dat kan je kind bij Praktijk de Kim komen spelen. Dat spel heet Toekomst Coderen!聽

In dit spel gaat je kind op persoonlijke missie om zijn/haar ZELFINZICHT te vergroten! In 45 minuten krijgt je kind aan de hand van vragen over:

1) Wat voor type mens ben je?
2) Wat is voor jou belangrijk in het leven?
3) Waar ben je goed in?
4 ) Wat vind jij interessant?

Inzicht in voorkeur voor
路聽聽聽聽聽聽聽聽Commercieel en Ondernemend
路聽聽聽聽聽聽聽聽Creatief & Artistiek
路聽聽聽聽聽聽聽聽Denk & Onderzoeksgericht
路聽聽聽聽聽聽聽聽Mensgericht & Sociaal
路聽聽聽聽聽聽聽聽Natuur & Milieu
路聽聽聽聽聽聽聽聽Ordelijk en Gestructureerd
路聽聽聽聽聽聽聽聽Technisch
路聽聽聽聽聽聽聽聽Praktisch & Doener

Spelen in een groepje van vier of meer: drie kwartier swipen op telefoon met als afwisseling gezamenlijk kraken van de code ter vergroting van je ZELFINZICHT. Geeft inspiratie en geeft een top drie voor je voorkeuren voor studierichtingen.聽 Als je kind vervolgens het Speurneuzenspel speelt, kan hij/zij een actielijst bepalen om studiedagen te gaan bezoeken om uiteindelijk een studiekeuze te maken.聽

Mooi proces waarbij je kind zelf aan het roer staat van zijn/haar studiekeuzeproces.

Spelen bij Praktijk de Kim is ook schooljaar 2023/2023 weer mogelijk op diverse avonden, inclusief interactief nabespreken. Hou de agenda in de gaten!

Heb je een groepje bij elkaar en wil je zelf een datum plannen? Meld je aan als je met een groepje van 4 (of meer) bent: 06 423 30 423 Info@praktijkdekim.nl .聽 鈧 25,00 per kind (bij minimum groepsgrootte van 4 kinderen). Gratis voor (oud)-klanten van Praktijk de Kim.


Trainingen Praktijk de Kim

Inzicht in Communicatiegedrag

Zit je dochter/zoon in groep 7/8 of op de middelbare school en heeft hij/zij moeite om van nature in te spelen op het communicatiegedrag van leeftijdgenoten? Meld je (kind) aan voor de training op dinsdag 10, 17 en 31 oktober 2023 19:00 – 20:00. Groepsgrootte max 4 personen. 165,- inclusief terug kom half uur 茅n inclusief verslaglegging.聽

Training Huiswerkplanning

Zit je dochter/zoon in de tweede of derde van de middelbare school en lukt plannen maar niet, ook聽niet met jouw hulp of met hulp van de mentor?聽

Training Zelfbeeld

Samen het werkboek Zelfbeeldtraining voor kinderen en adolescenten – COMET doorwerken.

Faalangsttraining

Samen het werkboek voor jongeren van 10 – 18 jaar doorwerken.聽

Meer weten? Bel, app of mail gerust om vragen te stellen over de trainingen.聽

De trainingen Inzicht in Communicatiegedrag en Huiswerkplanning bestaat uit drie groepssessies: OEFENEN, PUZZELEN, REFLECTIE EN FEEDBACK + nabespreking.聽

De trainingen Zelbeeld en Faalangst bestaan uit zeven (individuele) sessies.


Impact:
馃憠 het lukt kinderen om gestructureerd te gaan werken;聽
馃憠 het lukt kinderen om rustiger en geconcentreerder in de klas te werken;
馃憠 kinderen krijgen meer zelfvertrouwen;
馃憠 Praktijk de Kim krijgt steeds weer nieuwe aanmeldingen (brusjes/mond-tot-mond);
馃憠 kinderen ervaren een heldere uitleg;

馃憠 contact met leerkrachten ten gunste van samenwerking;聽
馃憠聽ouders waarderen de aanpak van Praktijk de Kim;
馃憠 bij聽passend onderwijs, zowel op de basisschool als op de middelbare school;

馃憠 gevolg is dat de kinderen een hogere cito-score halen


Maatwerk ouders

馃憠Merk je dat het op school niet soepel loopt of dat je zoon/dochter聽niet lekker in zijn vel zit?

馃憠Ben je op zoek naar handvatten hoe om te gaan met het gedrag van je zoon/dochter?

馃憠Heb je handvatten nodig om in te kunnen schatten wat je kan verwachten op de leeftijd van je kind?

馃憠Zitten jij en je (ex-) man/vriend niet (meer) altijd op dezelfde lijn?
馃憠Merk je dat je behoefte krijgt aan inzicht in het effect van de opvoeding door je eigen ouders?聽
Dan kun je voor opvoedkundige zaken terecht bij Praktijk de Kim. Om te wandelen of voor een gesprek in de praktijk. Indien gewenst gebruiken we een creatieve werkvorm.聽