Psychologenpraktijk de Kim - kracht in ieder mens - aangelsoten bij het NIP

Wie ben ik?

Yvonne-VeraartMijn naam is Yvonne Veraart (1970). Ik heb een passie voor het welzijn van kinderen en beleef veel voldoening om aan te sluiten bij het ‘zijn’ van een kind. Kinderen staan dan ook centraal in mijn praktijk. Mijn man en ik hebben twee dochters van 15 jaar. 

 

Als een kind is, blijft en kan worden wie hij/zij (al) is, kan een kind optimaal tot bloei komen. Vanuit het ‘zijn’ van een kind, kan een kind intrinsiek gemotiveerd gaan werken en daarmee goed zijn eigen zelfredzaamheid ontdekken. Vervolgens kan een kind gaan zijn wie het wordt. Hiervoor zet ik me heel graag in, ik doe het graag. Hersenen zijn plastisch. Van het aansluiten bij de leerstijl van je kind én daarnaast het stimuleren van een growth mindset, word ik ontzettend blij.

 

Ben je zelf geïnteresseerd om eens te reflecteren op je eigen opvoedingsstijl, je waarden die je graag uitdraagt, je eigen familieoorsprong en wat dit voor je betekent?  Neem ook dan gerust contact op! 

 

Voordeel is dat ik psycholoog ben, inzicht heb in informatieverwerkingsprocessen van hersenen, gedrag en weet welke pedagogische aanpak werkt voor welk type kind. Ik ben lid van het NIP, de grootste vereniging van psychologen in Nederland. Ik sta ook bij de NOBCO ingeschreven als coach. De NOBCO is de grootste beroepsorganisatie voor professionele coaching in Nederland. 

 

Voor bijlessenhuiswerkbegeleiding, coaching van middelbare scholieren én ouderbegeleiding

m: info@praktijkdekim.nl

t:  06 423 30 423

 

Opleidingen en cursussen

https://nl.linkedin.com/pub/yvonne-veraart/4a/547/abb