Psychologenpraktijk de Kim - kracht in ieder mens - aangelsoten bij het NIP

Ouderbegeleiding

Aanpak

Praktijk de Kim werkt oudergericht en biedt 1 op 1 gesprekken aan, betrekt je (ex)-partner en je kind hierbij om een aanpak op maat te maken.

Doelgroep zijn ouders met kinderen.

Vanuit je persoonlijke waarden zoeken we naar wat jóu raakt in je hulpvraag over je kind. Zaken die aan bod kunnen komen zijn je opvoedstijl, het gedrag van je kind, jouw reactie daarop of andersom, de eventuele verschillen tussen jou en je partner, de opvoeding die jezelf hebt genoten, leeftijdsadequate verwachtingen die passen bij jouw kind en of je houdt van controle of loslaten aan de hand van concrete situaties die jíj inbrengt.

Wil je meer informatie over de aanpak? Bel/mail/app gerust:

m: info@praktijkdekim.nl

t: 06 423 30 423

Resultaat

Je krijgt inzicht in je opvoedstijl, in de communicatie tussen jou en je zoon/dochter, je eigen opvoeding, hoe om te gaan met belangrijke verschillen in persoonlijke waarden tussen je (ex-)partner en jou, wat je kan verwachten gezien de leeftijd van je kind en handvatten voor school. Afhankelijk van waar je behoefte ligt.

Genoten cursussen

  • Basiscursus Gedragstherapie en Cognitieve Therapie volwassenen, DAVINCI TRAJECT (2014/2015)
  • Opleiding Mediation voor Gedragskundigen, RINO (2016)

  • Basistraining Een Taal Erbij, De Kontkest Gooise Meren (2021)

  • Contextueel en systemisch werken met Een Taal Erbij, De Kontekst Gooise Meren (2021)