Psychologenpraktijk de Kim - kracht in ieder mens - aangelsoten bij het NIP

Aanpak

Praktijk de Kim werkt kindgericht en biedt 1 op 1 bijles aan, stemt af met de school en start met (werk)geheugen testen om de aanpak op maat te maken.

 

Doelgroep zijn kinderen vanaf groep 4.

 

Vanuit persoonlijke kwaliteiten van je kind wordt aansluiting gezocht zodat de eigen aandachtspunten inzichtelijk worden voor je kind. Je kind ‘traint’ hier vervolgens mee om te gaan en zal vooruitgang gaan merken. Door de vooruitgang die je kind opmerkt, staat je kind meer open voor leren. Hierdoor raakt je kind uit zichzelf gemotiveerd (intrinsieke motivatie) waardoor de leercurve verder zal toenemen. Dit geldt ook voor het zelfvertrouwen en de eigenwaarde (zelfredzaamheid). Eventuele faalangst neemt juist af.

 

Mogelijke aandachtspunten van je kind:

👉Begrijpend lezen, rekenen en/of spelling;
👉verwisselt de volgorde van cijfers en/of letters;
👉heeft behoefte aan een duidelijke uitleg;
👉begrijpt plaatjes/figuren bij rekenen niet goed;
👉heeft hulp nodig om de opgave uit het verhaal te halen;
👉heeft behoefte aan herhaling;
👉heeft goed begrip maar maakt foutjes in berekeningen waardoor het antwoord toch fout is;

👉is snel afgeleid;

👉leest de vraag/opgave te snel;

👉is faalangstig;

👉weet niet wat ze/hij moet doen;

👉is beweeglijk;

 

Wil je meer informatie over de aanpak? Bel/mail/app gerust:

m: info@praktijkdekim.nl

t: 06 423 30 423